Conditiile generale

Iată politica noastră de confidențialitate pentru Madeira Adventure Kingdom site-ul web.

Termeni și condiții generale de utilizare
 • 1. Proprietate de domeniu www.madeira-adventure-kingdom.com
 • 2. Condiții generale
 • 3. Politica de confidentialitate
 • 4. Politica privind cookie-urile
 • 5. Informații pentru consumatori
1. Proprietate de domeniu www.madeira-adventure-kingdom.com

Site-ul www.madeira-adventure-kingdom.com este înregistrat și este deținut de Rodrigues & Cro Lda, entitate responsabilă pentru www.madeira-adventure-kingdom.com.

Pentru orice clarificare legată de site-ul www.madeira-adventure-kingdom.com sau de acești Termeni și Condiții Generale de Utilizare și Contractare (CGCU) puteți contacta Madeira Adventure Kingdom Serviciu Clienți prin oricare dintre următoarele mijloace:

2. Condiții generale

primul 

1. Aceste condiții generale stabilesc relația dintre Client și Madeira Adventure Kingdom.
2. Madeira Adventure Kingdom este o marcă înregistrată în (INPI), numele comercial și toată facturarea vor fi facturate după numele nostru: Rodrigues & Cro Ltd.
3. Înregistrarea într-o activitate necesită cunoașterea și acceptarea acestor condiții.
4. Madeira Adventure Kingdom asigură o asigurare împotriva terților și o asigurare împotriva accidentelor personale conform articolului 46 din Decretul legislativ regional nr. 30/2008/M, din 12 august 2008. Toți participanții sunt acoperiți de asigurare de Madeira Adventure Kingdom conform legii portugheze. Riscurile inerente desfășurării activităților de activități turistice sunt acoperite de o poliță de accidente personale și de o poliță de răspundere civilă a cărei acoperire este prevăzută de legislație și anume:
i) Plata costurilor de tratament, inclusiv spitalizare, și medicamente, în valoare anuală de 3,700 euro;
ii) Plata unui capital de 20,000 €, în caz de deces sau invaliditate permanentă a clienților acestora, cu reducerea capitalului deces la rambursarea cheltuielilor de înmormântare atunci când aceștia au mai puțin de 14 ani;
Asigurarea de raspundere civila asigura 50,000 euro per dauna, cu rentul pentru garantarea daunelor cauzate de accidentele survenite in perioada politei, cu conditia sa fie nerevendicata timp de un an de la incetarea contractului.
NOTĂ: Orice cheltuială peste aceste valori nu poate fi efectuată de Madeira Adventure Kingdom. Dacă doriți să desfășurați activitatea cu valori superioare contractorilor și/sau neînscrise în polița de asigurare.
5. Madeira Adventure Kingdom dețin Licența de animație turistică „Alvará” nr. 63/M/2008 eliberată de Direcția Regională de Turism care autorizează activitățile deținute de Adventure Kingdom.
6. Prețul afișat pentru fiecare activitate include toate echipamentele necesare pentru a practica activitatea. Este responsabilitatea clientului să se asigure că vă aflați în condiții de sănătate bune, pentru practicarea activităților.
7. Pentru a face o rezervare trebuie să trimiteți un e-mail la Madeira Adventure Kingdom cu activitatea pe care doriți să o faceți. Apoi vă vom trimite un e-mail cu detaliile pentru plata a 100% din costul total, imediat după confirmarea rezervării.
8. Plata poate fi achitată cu cardul de credit (prin PayPal) sau cu contul PayPal.
9. Ar trebui să finalizați plata numai după confirmarea rezervării de către Adventure Kingdom.
10. Regatul Adventure își rezervă dreptul de a anula orice activitate, rambursând clientului după deducerea cheltuielilor de organizare a activității.
11. Nicio prezentare și anulare în ziua activității nu vor fi rambursabile.
12. Activitățile/tururile pot fi anulate sau modificate în următoarele circumstanțe:

 • Participanții minimi nu sunt garantați.
 • Din cauza conditiilor meteo. (dacă este posibil, vă vom oferi un tur alternativ)
 • Datorită neîndeplinirii condițiilor minime de securitate.
 • Din motive care nu ne ating: prăbușire, alunecări de teren, războaie, conflicte etc...
 • Nu sunt îndeplinite condițiile convenite între ei.
 • Dacă ghidul montan decide că nu aveți condiția fizică necesară pentru a face turul. Decizia ghidului este obligatorie și va căuta întotdeauna siguranța dumneavoastră pe primul loc. 

13. Clientul este responsabil pentru comportamentul individual al fiecărei activități și poate fi incapabil să efectueze restul activității dacă pune în pericol integritatea celorlalți.
14. Adventure Kingdom nu este responsabil pentru accidentele rezultate din neglijență sau nerespectarea participanților la monitoarele de informații.
15. Obiectele personale sunt în grija proprietarilor săi, Adventure Kingdom nu este responsabil pentru obiectele pierdute în timpul activității.
16. Clienții acordă Adventure Kingdom toate drepturile asupra materialului audiovizual colectat în timpul activității și permit utilizarea acestuia în scopuri promoționale. Excursiile, Observarea balenelor și a delfinilor, Catamaranul și Jeep Safari sunt activități desfășurate de furnizorii locali,
17. Excursiile, Observarea Balenelor și Delfinilor, Catamaran și Jeep Safari sunt activități desfășurate de furnizori locali, Madeira Adventure Kingdom este doar un intermediar.

3. Politica de confidentialitate

Compania Madeira Adventure Kingdom (denumită în continuare „MAK”), entitatea responsabilă pentru www.madeira-adventure-kingdom.com prețuiește confidențialitatea membrilor/clienților săi și în acest sens se obligă să o respecte, asigurând confidențialitatea și protecția datelor înregistrate de utilizatori.

Această Declarație de confidențialitate este destinată să ofere utilizatorilor condițiile de securitate și confidențialitate și sunt solicitate și colectate numai datele necesare pentru furnizarea serviciului, conform indicațiilor explicite de pe site. Sunteți liber să accesați, să corectați sau să ștergeți datele dvs.

1. IDENTIFICAREA RESPONSABILULUI PENTRU TRATAMENT
Despre: Rodrigues & Cro Lda.
Contactați responsabilul cu protecția datelordados.pessoais@madeira-adventure-kingdom.com

Ne asumăm următoarele angajamente cu utilizatorii:

 • Pentru a prelucra datele într-un mod legal și echitabil, colectând doar informațiile necesare și relevante scopului pentru care sunt destinate.
 • Permiteți persoanei vizate să acceseze și să corecteze unele informații despre el / ea.
 • Păstrați datele corecte și, dacă este necesar, actuale.
 • Garantați gratuit dreptul de a șterge datele utilizate atunci când este solicitat de către titular.
 • Deține mecanisme de securitate care împiedică consultarea, modificarea, distrugerea sau adăugarea datelor de către o persoană neautorizată în acest sens.
 • Nu efectuați interconectarea datelor cu caracter personal, decât dacă este autorizat de lege.

2. INFORMAȚII ȘI CONSENTIMENT
Legea privind protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „LPDP”) și Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, denumit în continuare „RGPD”) asigură protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În termeni legali, „date cu caracter personal” înseamnă orice informație de orice natură și indiferent de suportul acesteia, inclusiv sunetul și imaginea, referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar protecția nu acoperă datele persoanelor juridice.

Prin acceptarea acestei politici de confidențialitate, vă dați consimțământul informat, expres, gratuit și fără ambiguități pentru ca datele personale furnizate prin intermediul site-ului www.madeira-adventure-kingdom.com să fie incluse într-un fișier care este responsabilitatea MAK, al cărui tratament în conformitate cu termenii LPDP și RGPD respectă măsurile de securitate tehnice și organizaționale corespunzătoare.

MAK menține o bază de date cu înregistrarea clienților săi. Datele prezente pe această bază sunt doar datele furnizate de date în momentul înregistrării și sunt colectate și prelucrate automat, în conformitate cu termenii aprobați de Comisia Națională pentru Protecția Datelor, de către MAK, entitatea responsabilă pentru fișierul corespunzător.

Nu trebuie solicitate informații despre convingerile filozofice sau politice, apartenența la partid sau sindicat, credința religioasă, viața privată și originea rasială sau etnică, precum și datele privind sănătatea și viața sexuală, inclusiv datele genetice.

În niciun caz nu vom desfășura oricare dintre următoarele activități cu datele personale furnizate nouă prin intermediul acestui site:

Acordarea altor persoane sau altor entități, fără acordul prealabil al persoanei vizate;

3. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Datele personale pe care le tratăm prin această pagină vor fi utilizate numai în următoarele scopuri:

 • (i) Cereri de rezervare;
 • (ii) Comunicarea cu clienții și clarificarea îndoielilor;
 • (iii) Procesarea comenzii de contact;
 • (iv) Prelucrarea cererii;
 • (v) Activități de analiză statistică;
 • (vi) să verifice, să mențină și să dezvolte sisteme și analize statistice;
 • (vii) Comunicări directe de marketing (dacă ați consimțit la prelucrarea datelor dvs. personale în acest scop);
 • (viii) Prevenirea și combaterea fraudei;
 • (ix) Cerere de comentarii cu privire la produsele sau serviciile achiziționate;
 • (x) Realizați sondaje de satisfacție.

MAK garantează confidențialitatea tuturor datelor furnizate de clienții săi. Deși MAK colectează și procesează datele într-un mod sigur și previne pierderea sau manipularea acestora, folosind cele mai avansate tehnici în acest scop, vă informăm că colectarea în rețea deschisă permite circulația datelor cu caracter personal fără condiții de securitate, cu riscul de a fi văzut și utilizat de terți neautorizați.

Site-ul web MAK are un formular de contact în care utilizatorii pot pune întrebări și astfel pot profita mai bine de întreaga ofertă MAK. Dacă utilizatorii furnizează date personale către MAK prin intermediul acestui formular de contact, aceștia nu vor fi utilizați în niciun alt scop decât cel solicitat de utilizator.

 Site-ul www.madeira-adventure-kingdom.com are un chat, unde utilizatorii pot pune întrebări și astfel pot profita mai bine de întreaga ofertă MAK. Dacă utilizatorii furnizează date personale către MAK prin chat, aceștia nu vor fi folosiți în niciun alt scop decât cel solicitat de utilizator.

Pe de altă parte, utilizatorul consimte la accesul la informațiile referitoare la serviciul contractat cu MAK pentru a putea oferi servicii suplimentare contractorului.

În momentul colectării datelor cu caracter personal, cu excepția câmpurilor în care este indicat contrariul, utilizatorul poate pune la dispoziție în mod voluntar date cu caracter personal, fără ca lipsa răspunsului să implice o scădere a calității sau cantității serviciilor corespunzătoare (cu excepția cazului în care se indică altfel ). Cu toate acestea, nerespectarea datelor, care este considerată obligatorie, va însemna că este imposibil să accesați serviciul pentru care au fost solicitate datele.

Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de mai sus, MAK nu va putea contracta cu dvs. prin intermediul site-ului său web.

4. CESIUNEA DATELOR PERSONALE
Pentru a se conforma scopului acestui site web, MAK poate transfera datele sale personale către alte entități care îl vor trata în următoarele scopuri:

 • Furnizarea de servicii contractate;
 • Activități de gestionare și procesare a plăților;

Entitățile cărora MAK și datele lor personale le vor trata în termenii menționați mai sus vor avea următoarea natură:

 • Firme de asigurari;
 • Terțe părți legate de furnizarea de servicii contractate;
 • Entități de gestionare și procesare a plăților;
 • Prelucrarea și comandarea entităților.

5. PĂSTRAREA DATELOR PERSONALE
Datele colectate de MAK pot fi transferate și stocate la o destinație în afara Spațiului Economic European („SEE”). Prin trimiterea datelor dvs. personale, sunteți de acord cu acest transfer, stocare sau prelucrare.

Toate informațiile furnizate către MAK sunt stocate în siguranță pe serverele noastre și / sau pe serverele furnizorilor noștri de servicii, care pot fi localizate în țări din afara Spațiului Economic European („SEE”). Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. sunt tratate în condiții de siguranță și în conformitate cu această politică de confidențialitate.

6. MĂSURI DE SECURITATE
MAK declară că a implementat și va continua să pună în aplicare măsurile de securitate de natură tehnică și organizațională necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal furnizate acestuia, pentru a preveni modificarea, pierderea, tratamentul și / sau accesul neautorizat, ținând cont de actualizarea starea tehnologiei, natura datelor stocate și riscurile la care este expusă.

MAK garantează confidențialitatea tuturor datelor furnizate de clienții săi fie în registru, fie în procesul de cumpărare / comandare a produselor sau serviciilor. Colectarea și prelucrarea datelor are loc în condiții de siguranță și previne pierderea sau manipularea acestora. Toate datele vor fi introduse pe un server securizat (SSL pe 128 biți) care criptează / codifică (se transformă într-un cod). Puteți verifica dacă browserul dvs. este sigur dacă apare simbolul de blocare sau dacă adresa începe cu https în loc de http.

Datele cu caracter personal sunt tratate cu nivelul de protecție legal cerut pentru a garanta securitatea acestora și pentru a preveni modificarea, pierderea, tratarea sau accesul neautorizat, ținând cont de starea tehnologiei, fiind conștient de utilizator și acceptând că măsurile de securitate pe Internet nu sunt necucerit.

MAK ori de câte ori accesați date cu caracter personal, se angajează să:

 • Pentru a le stoca prin intermediul unor măsuri de securitate aplicabile din punct de vedere legal, de natură tehnică și organizațională, care garantează securitatea acestora, evitând astfel modificarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat, în conformitate cu starea actuală a tehnologiei, la natura datelor și la posibilele riscuri la care sunt expuși;
 • Folosiți datele exclusiv în scopurile definite anterior;
 • Asigurați-vă că datele sunt prelucrate numai de lucrătorii a căror intervenție este necesară pentru furnizarea serviciului și că sunt obligați să respecte obligația de a păstra secretul și confidențialitatea. În cazul în care informațiile sunt dezvăluite unor terțe părți, acestea ar trebui să fie obligate să păstreze confidențialitatea în conformitate cu prevederile acestui document.

7. COMUNICAȚII COMERCIALE ȘI PROMOȚIONALE
Unul dintre scopurile pentru care tratăm datele cu caracter personal furnizate de utilizatori este de a trimite comunicații electronice cu informații referitoare la comunicări comerciale și promoționale.

Ori de câte ori facem o comunicare de acest tip, aceasta va fi adresată exclusiv utilizatorilor care le-au autorizat anterior în mod expres.

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 7/2004 din 7 ianuarie, în cazul în care doriți să nu mai primiți comunicări comerciale sau promoționale de la MAK, puteți solicita opoziție din partea serviciului prin trimiterea unui e-mail la dados.pessoais@madeira-adventure-kingdom.com

8. EXERCITAREA DREPTURILOR
În conformitate cu prevederile LDPD și RGPD, vă puteți exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, limitare, opoziție și portabilitate în orice moment, la cerere, prin oricare dintre următoarele mijloace:

Dacă doriți, în orice moment, să încetați să mai faceți parte din baza de date MAK, puteți exercita acest drept prin intermediul acestor contacte.

4. Politica privind cookie-urile

Această politică privind cookie-urile face parte integrantă din www.madeira-adventure-kingdom.com Politica de Confidențialitate (în continuare „MAK”, „Site” sau „Website”). Accesarea și navigarea pe site sau utilizarea serviciilor sale implică acceptarea termenilor și condițiilor conținute în Politica de confidențialitate.

Pentru a facilita și a oferi o experiență de navigare mai bună prin intermediul site-ului web, www.madeira-adventure-kingdom.com (denumit în continuare „MAK”, „Site” sau „Website”), vă informează că utilizați cookie-uri sau alte fișiere cu funcționalități similare ( „Cookie-uri”).

Datorită modului în care funcționează standardele de comunicare pe internet, accesul la site-uri web poate implica utilizarea cookie-urilor. În orice caz, informăm că MAK este responsabil pentru cookie-uri și pentru tratarea datelor obținute prin intermediul cookie-urilor în sine și ale terților, decidând scopul, conținutul și utilizarea tratamentului informațiilor colectate.

1. Ce este un cookie?
Cookie-urile sunt fișiere care conțin cantități mici de informații care sunt descărcate pe dispozitivul utilizatorului atunci când vizitați o pagină web. Obiectivul principal este de a recunoaște utilizatorul ori de câte ori acesta accesează site-ul, permițând, de asemenea, o calitate mai bună și o utilizare mai bună a site-ului. site. Pe scurt: urmăriți să vă simplificați navigarea pe madeira-adventure-kingdom.com

Cookie-urile sunt esențiale pentru funcționarea internetului; acestea nu deteriorează dispozitivul / dispozitivul utilizatorului și, dacă este activat în configurația browserului dvs., ajută la identificarea și rezolvarea posibilelor erori în funcționarea site-ului.

2. Utilizarea cookie-urilor de către MAK.
Prin accesarea site-ului, sunteți de acord în mod expres cu utilizarea acestui tip de cookie-uri pe dispozitivele dvs. Dacă dezactivați modulele cookie, este posibil ca navigarea pe site să nu fie optimizată, iar unele dintre funcționalitățile disponibile pe site să nu funcționeze corect.

Mai exact, MAK utilizează cookie-uri în scopurile stabilite mai jos. Dacă în viitor MAK folosește altele în scopul acordării mai multor servicii mai bune, utilizatorul va fi informat în consecință.

3. Cookie-uri folosite
- Cookies cu preferințe
Aceste cookie-uri permit site-urilor web să memoreze informații care modifică comportamentul și aspectul site-ului web. Aceste cookie-uri vă pot ajuta, de asemenea, să modificați dimensiunea textului, fontul și alte părți personalizabile ale paginilor web. Pierderea informațiilor stocate într-un cookie preferat poate face experiența site-ului web mai puțin funcțională, dar nu ar trebui să împiedice funcționarea acestuia.

- Cookie-uri de securitate
Cookie-urile de securitate sunt folosite pentru autentificarea utilizatorilor și pentru a preveni utilizarea frauduloasă a acreditării de conectare și pentru a proteja datele de persoane neautorizate. De exemplu, puteți bloca mai multe tipuri de atacuri, cum ar fi încercările de a fura conținut din formularele pe care le completați în paginile web.

- Procesați cookie-urile
Cookie-urile de proces ajută site-ul web să ruleze și să ofere servicii pe care vizitatorul site-ului web le așteaptă, cum ar fi navigarea pe pagini web sau accesarea zonelor securizate ale site-ului web. Fără aceste cookie-uri, site-ul web nu poate funcționa corect.

- Cookie-uri de stat pentru sesiune
Site-urile web colectează adesea informații despre modul în care utilizatorii interacționează cu o anumită pagină web. Aceasta poate include paginile pe care utilizatorii le vizitează cel mai frecvent și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la anumite pagini. Așa-numitele „cookie-uri de stare de sesiune” ajută la îmbunătățirea serviciilor comerciale pentru a îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor noștri. Blocarea sau ștergerea acestor cookie-uri nu face site-ul web inutilizabil.

- Cookie-uri de analiză
Aceste cookie-uri ajută proprietarii de site-uri web și aplicații să înțeleagă implicarea vizitatorilor cu paginile lor web. Aceștia pot utiliza un set de cookie-uri pentru a colecta informații și a raporta statistici de utilizare pentru site-uri web fără a identifica personal vizitatorii individuali.

- Cookie-uri publicitare
Aceste module cookie (de exemplu, platforme precum Google sau Facebook) ajută proprietarul site-ului și / sau aplicațiile să capteze „clienți potențiali” pentru a obține noi consilieri / clienți / utilizatori ai site-ului web. Datele colectate sunt anonime și utilizatorul nu poate fi identificat. Acestea sunt utilizate pentru a limita numărul de vizualizări ale unui anunț și pentru a ajuta la măsurarea eficacității unei campanii publicitare.

- Cookie-uri și pluginuri sociale (butoane sociale)
Aceste cookie-uri sociale sunt destinate să permită utilizatorilor să partajeze pagini și conținut prin intermediul rețelelor sociale terțe. De asemenea, pot viza oferta publicitară pe rețelele de socializare.

Site-ul nostru folosește, de asemenea, pluginuri sau butoane sociale.

Pluginurile sociale permit facilitarea partajării paginilor și a conținutului site-ului www.madeira-adventure-kingdom.com pe diferite platforme sociale. De exemplu, acestea permit utilizatorului să aprecieze și să partajeze informații de pe site-ul nostru cu prietenii lor pe rețelele de socializare.

În acest scop, pluginurile folosesc cookie-uri pentru a urmări navigarea utilizatorilor, indiferent dacă sunt sau nu utilizatorii acestor platforme, și pentru a verifica dacă sunt sau nu conectați la rețeaua socială în timpul navigării. Aceste cookie-uri vă permit, de asemenea, să vizați oferte de publicitate pe aceste platforme.

Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor cu caracter personal în legătură cu rețelele sociale, pot fi consultate politicile de confidențialitate ale rețelelor sociale ale terților.

Toate cookie-urile sunt păstrate numai pentru timpul strict necesar pentru utilizarea lor.

4. Configurarea utilizatorului pentru a preveni cookie-urile
În conformitate cu legislația aplicabilă, vă oferim informații care vă permit să vă configurați browserul pentru a vă gestiona și menține confidențialitatea și securitatea cu privire la cookie-uri. Prin urmare, oferim informații și linkuri către site-urile web oficiale ale principalelor browsere, astfel încât utilizatorul să poată decide dacă acceptă sau nu utilizarea cookie-urilor.

Setările cookie-urilor pot fi modificate în preferințele browserului, urmând instrucțiunile din link-uri:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Pentru mai multe informații despre cookie-uri, inclusiv pentru a afla ce cookie-uri au fost instalate și cum pot fi gestionate și șterse, puteți accesa www.allaboutcookies.org. Dacă nu doriți ca vizitele pe site să fie detectate de Google Analytics, ar trebui http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Se înțelege că utilizatorul acceptă utilizarea cookie-urilor dacă continuă să navigheze pe această pagină fără a proceda mai întâi la dezactivarea acesteia.

5. Informații pentru consumatori

În caz de litigiu privind consumul, consumatorul poate recurge la platforma europeană de soluționare a litigiilor în linie, disponibilă în http://ec.europa.eu/consumers/odr sau următoarele entități alternative de soluționare a litigiilor consumatorilor:

1. CNIACC - Centrul Național de Informații și Arbitraj al Confliturilor de Consum
Tel .: 213 847 484;
E-mail: cniacc@unl.pt;
Web: www.arbitragemdeconsumo.org / www.facebook.com/cniacc
2. CIMAAL - Centrul de informare, media și arbitraj al conflictelor de consum din Algarve
Tel .: 289 823 135;
E-mail: cimaal@mail.telepac.pt;
Site: www.consumidoronline.pt
3. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra
Tel .: 239 821 690/289;
E-mail: geral@centrodearbitragemdecoimbra.com;
Site: www.centrodearbitragemdecoimbra.com
4. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
Tel .: 218 807 000/218807030;
E-mail: juridico@centroarbitragemlisboa.pt; director@centroarbitragemlisboa.pt;
Site: www.centroarbitragemlisboa.pt
5. Centrul de Informare al Consumului și Arbitrajului din Porto
Tel .: 225 508 349/225 029 791;
E-mail: cicap@mail.telepac.pt;
Site: www.cicap.pt
6. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave / Tribunal Arbitral
Tel .: 253 422 410;
E-mail: triave@gmail.com;
Site: www.triave.pt
7. Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)
Tel .: 253 617 604;
E-mail: geral@ciab.pt;
Site: www.ciab.pt
8. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da Madeira
Morada: Rua Direita, 27 - 1o Andar, 9050-405 Funchal;
Tel .: 291 215 070
E-mail: centroarbitragem.srias@madeira.gov.pt;
Site: www.srrh.gov-madeira.pt

Pentru mai multe informații, consultați Portalul consumatorilor http://www.consumidor.pt

Ultima actualizare: 25 May 2018

Descoperiți cele mai bune activități din Madeira

Plimbări în Madeira Levada, Canyoning, Scufundări, Excursii pe Insula Madeira, Safari în jeep, Observarea balenelor și delfinilor, Grupuri și stimulente și Excursie cu autocarul.

REZERVĂ ACUM REZERVĂ ACUM

Pin Este pe Pinterest