Personvernserklæring

Her er vår personvernerklæring for Madeira Adventure Kingdom nettside.

Personvernserklæring

Selskapet Madeira Adventure Kingdom (heretter "MAK"), den ansvarlige enheten for www.madeira-adventure-kingdom.com verdsetter personvernet til sine medlemmer/klienter og forplikter seg i denne forstand til å respektere det, og sikrer konfidensialitet og beskyttelse av dataene registrert av brukere.

Denne personvernerklæringen er ment å gi brukerne vilkårene for sikkerhet og personvern, og bare de dataene som er nødvendige for levering av tjenesten blir bedt om og samlet inn, i henhold til de eksplisitte indikasjonene på nettstedet. Du har fri tilgang til, korrigere eller slette dataene dine.

1. IDENTIFIKASJON AV ANSVARLIG FOR BEHANDLING
Organisasjon: Rodrigues & Cro Lda.
Kontakt databeskyttelsesansvarligdados.pessoais@madeira-adventure-kingdom.com

Vi påtar oss følgende forpliktelser med brukerne:

 • For å behandle data på en lovlig og rettferdig måte, samle bare informasjonen som er nødvendig og relevant for formålet det er ment for.
 • La den registrerte få tilgang til og korrigere litt informasjon om ham / henne.
 • Hold dataene nøyaktige og, om nødvendig, oppdaterte.
 • Garanterer gratis retten til å slette dataene som brukes når innehaveren krever det.
 • Besitter sikkerhetsmekanismer som forhindrer konsultasjon, endring, ødeleggelse eller tillegg av dataene fra en uvedkommende til å gjøre det.
 • Ikke utfør sammenkobling av personopplysninger, med mindre loven tillater det.

2. INFORMASJON OG SAMTYKK
Lov om beskyttelse av personopplysninger (heretter kalt "LPDP") og den generelle forskriften om personvern (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016, heretter kalt "RGPD") sikrer beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike data.

I juridiske termer betyr "personopplysninger" all informasjon av hvilken som helst art og uansett støtte, inkludert lyd og bilde, knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, og beskyttelse dekker ikke dataene til juridiske personer.

Ved å godta denne personvernerklæringen gir du ditt informerte, uttrykkelige, gratis og utvetydige samtykke til at personopplysningene som tilbys via nettstedet www.madeira-adventure-kingdom.com skal inkluderes i en fil som er ansvarlig for MAK, hvis behandling under vilkårene i LPDP og RGPD er i samsvar med passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

MAK opprettholder en database med registrering av sine kunder. Dataene som er tilstede på dette grunnlaget er utelukkende dataene som oppgis av dataene på tidspunktet for registreringen, og blir automatisk samlet inn og behandlet, i samsvar med vilkårene som er godkjent av National Data Protection Commission, av MAK, enheten som er ansvarlig for den tilsvarende filen.

Informasjon om filosofisk eller politisk tro, parti- eller fagforeningsmedlemskap, religiøs tro, privatliv og rase eller etnisk opprinnelse, samt data om helse og sexliv, inkludert genetiske data, skal ikke søkes.

I ingen tilfeller skal vi utføre noen av følgende aktiviteter med personopplysninger gitt til oss via dette nettstedet:

Gi andre personer eller andre enheter, uten forutgående samtykke fra den registrerte;

3. FORMÅL MED BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA
Personopplysningene som vi behandler gjennom denne siden, vil bare brukes til følgende formål:

 • (i) Reservasjonsforespørsler;
 • (ii) Kommunikasjon med kunder og avklaring av tvil;
 • (iii) Behandling av kontaktordre;
 • (iv) Kravbehandling;
 • (v) Statistiske analyseaktiviteter;
 • (vi) Verifisere, vedlikeholde og utvikle systemer og statistiske analyser;
 • (vii) Direkte markedsføringskommunikasjon (hvis du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet);
 • (viii) Forebygging og bekjempelse av svindel;
 • (ix) Forespørsel om kommentarer på kjøpte produkter eller tjenester;
 • (x) Gjennomfør undersøkelser om tilfredshet.

MAK garanterer konfidensialiteten til alle data levert av kundene. Selv om MAK samler inn og behandler data på en sikker måte og forhindrer tap eller manipulasjon, ved å bruke de mest avanserte teknikkene for dette formålet, informerer vi deg om at innsamlingen i åpent nettverk tillater sirkulasjon av personopplysninger uten sikkerhetsforhold, med risiko av å bli sett og brukt av uautoriserte tredjeparter.

MAK-nettstedet har et kontaktskjema der brukere kan stille spørsmål og dermed dra bedre nytte av hele MAK-tilbudet. Hvis brukere gir personlige opplysninger til MAK via dette kontaktskjemaet, vil de ikke brukes til noe annet formål enn det som blir bedt om av brukeren.

Nettstedet www.madeira-adventure-kingdom.com har en chat, der brukerne kan stille spørsmål og dermed utnytte hele MAK-tilbudet bedre. Hvis brukere gir personlige data til MAK via chat, vil de ikke bli brukt til noe annet formål enn det som blir bedt om av brukeren.

På den annen side samtykker brukeren i tilgangen til informasjonen om tjenesten som er inngått med MAK for å kunne tilby tilleggstjenester til entreprenøren.

På tidspunktet for innsamling av personopplysninger, bortsett fra i feltene der det motsatte er indikert, kan brukeren frivillig gjøre personopplysningene tilgjengelige, uten manglende respons som innebærer en reduksjon i kvaliteten eller kvantiteten på de tilsvarende tjenestene (med mindre annet er angitt ). Unnlatelse av å svare på data, som anses å være obligatorisk, vil imidlertid bety at det er umulig å få tilgang til tjenesten som dataene ble forespurt om.

Hvis du ikke godtar vilkårene ovenfor, vil ikke MAK kunne inngå kontrakt med deg via nettstedet.

4. TILDELING AV PERSONLIGE DATA
For å oppfylle formålet med dette nettstedet kan MAK overføre sine personlige data til andre enheter som vil behandle det for følgende formål:

 • Levering av kontrakterte tjenester;
 • Betalingshåndterings- og behandlingsaktiviteter;

Enhetene som MAK og deres personlige data for å håndtere dem i de ovennevnte vilkårene, vil ha følgende karakter:

 • Forsikringsselskap;
 • Tredjeparter relatert til levering av avtalte tjenester;
 • Betalingshåndterings- og behandlingsenheter;
 • Behandling og bestilling av enheter.

5. LAGRING AV DINE PERSONLIGE DATA
Data samlet inn av MAK kan overføres og lagres på en destinasjon utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”). Ved å sende inn dine personopplysninger godtar du denne overføringen, lagringen eller behandlingen.

All informasjon gitt til MAK lagres sikkert på våre servere og / eller servere fra tjenesteleverandørene våre, som kan være lokalisert i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”). Vi tar alle rimelige tiltak for å sikre at dataene dine blir behandlet trygt og i samsvar med denne personvernpolicyen.

6. SIKKERHETSTILTAK
MAK opplyser at det har implementert og vil fortsette å implementere sikkerhetstiltakene av teknisk og organisatorisk art som er nødvendige for å sikre sikkerheten til personopplysningene som blir gitt til den for å forhindre uautorisert endring, tap, behandling og / eller tilgang, ta hensyn til gjeldende tilstanden til teknologien, naturen til dataene som er lagret og risikoen den er utsatt for.

MAK garanterer konfidensialiteten til alle data levert av kundene, enten i registeret eller i ferd med å kjøpe / bestille produkter eller tjenester. Innsamling og behandling av data skjer trygt og forhindrer tap eller manipulasjon av dem. Alle data blir lagt inn på en Secure Server (128 bit SSL) som krypterer / koder (forvandles til en kode). Du kan bekrefte at nettleseren din er sikker hvis låsesymbolet vises eller hvis adressen starter med https i stedet for http.

Personopplysningene behandles med det beskyttelsesnivået som kreves lovlig for å garantere deres sikkerhet og forhindre uautorisert endring, tap, behandling eller tilgang, med tanke på teknologien, er brukeren klar over og aksepterer at tiltakene for Internett-sikkerhet ikke er ugjennomtrengelig.

MAK forplikter seg til å:

 • Å lagre dem ved hjelp av juridisk håndhevbare sikkerhetstiltak av teknisk og organisatorisk art som garanterer deres sikkerhet, og dermed unngår uautorisert endring, tap, behandling eller tilgang, i samsvar med gjeldende teknologitilstand, til dataenes natur og mulige risikoer som de blir utsatt for;
 • Bruk dataene utelukkende til de formål som er definert tidligere;
 • Forsikre deg om at dataene bare behandles av arbeidstakere hvis inngripen er nødvendig for å levere tjenesten, og de er bundet av taushetsplikt og taushetsplikt. Hvis informasjonen blir utlevert til tredjeparter, bør de være pålagt å holde konfidensialiteten i samsvar med bestemmelsene i dette dokumentet.

7. KOMMERSIELL OG KAMPANJERKOMMUNIKASJON
Et av formålene vi behandler personopplysninger levert av brukerne er å sende elektronisk kommunikasjon med informasjon knyttet til kommersiell og markedsføringskommunikasjon.

Hver gang vi lager en kommunikasjon av denne typen, vil den utelukkende være rettet mot brukere som tidligere har uttrykkelig autorisert dem.

I samsvar med bestemmelsene i lovdekret nr. 7/2004 av 7. januar, hvis du ønsker å slutte å motta kommersiell eller reklamekommunikasjon fra MAK, kan du be om motstand fra tjenesten ved å sende en e-post til  dados.pessoais@madeira-adventure-kingdom.com

8. ØVELSE AV RETTIGHETER
I samsvar med bestemmelsene i LDPD og RGPD kan du utøve dine rettigheter til tilgang, retting, sletting, begrensning, motstand og bærbarhet når som helst på forespørsel på en av følgende måter:

Hvis du når som helst ønsker å slutte å være en del av MAK-databasen, kan du utøve dette rett gjennom disse kontaktene.

Siste oppdatering: 25 mai 2018

Oppdag de beste aktivitetene på Madeira

Madeira Levada turer, juving, dykking, Madeira Island turer, jeepsafari, hval- og delfinsafari, grupper og insentiver og bussutflukt.

BESTILL NÅ BESTILL NÅ

Pin It Pinterest