Tietosuojakäytännön

Tässä on tietosuojakäytäntömme Madeira Adventure Kingdom -sivustolta.

Tietosuojakäytännön

Yritys Madeira Adventure Kingdom (jäljempänä "MAK"), www.madeira-adventure-kingdom.com:sta vastaava taho arvostaa jäsentensä/asiakkaidensa yksityisyyttä ja sitoutuu tässä mielessä kunnioittamaan sitä varmistaen käyttäjien rekisteröimien tietojen luottamuksellisuuden ja suojan.

Tämän tietosuojalausunnon tarkoituksena on tarjota käyttäjille tietoturva- ja tietosuojaolosuhteet, ja vain palvelun tarjoamiseen tarvittavia tietoja pyydetään ja kerätään verkkosivuston nimenomaisten ohjeiden mukaan. Voit vapaasti käyttää, korjata tai poistaa tietojasi.

1. Hoidosta vastaavan henkilön tunnistaminen
Yhtiö: Rodrigues & Cro Lda.
Ota yhteyttä tietosuojavastaavaandados.pessoais@madeira-adventure-kingdom.com

Otamme seuraavat sitoumukset käyttäjien kanssa:

 • Käsittelemään tietoja laillisella ja oikeudenmukaisella tavalla keräämällä vain tarvittavat ja merkitykselliset tiedot tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu.
 • Anna rekisteröidyn käyttää ja korjata joitain häntä koskevia tietoja.
 • Pidä tiedot paikkansapitävinä ja tarvittaessa ajan tasalla.
 • Takaa maksutta oikeuden poistaa käytetyt tiedot haltijan vaatimuksesta.
 • Halluta turvamekanismeja, jotka estävät luvattoman henkilön suorittaman tietojen hakemisen, muokkaamisen, tuhoamisen tai lisäämisen.
 • Älä yhdistä henkilötietoja, ellei se ole lain sallimaa.

2. TIEDOTUS JA SUOSITUS
Henkilötietosuojalailla (jäljempänä LPDP) ja tietosuojaa koskevalla yleisasetuksella (2016. huhtikuuta 679 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 27/2016, jäljempänä RGPD) varmistetaan luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn ja näiden tietojen vapaan liikkuvuuden osalta.

Oikeudellisesti "henkilötiedoilla" tarkoitetaan mitä tahansa luonteeltaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja riippumatta niiden tuesta, ääni ja kuva mukaan lukien, ja suoja ei kata oikeushenkilöiden tietoja.

Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön annat tietoisen, ilmaisen, vapaan ja yksiselitteisen suostumuksesi siihen, että www.madeira-adventure-kingdom.com -sivuston kautta toimitetut henkilötiedot sisällytetään tiedostoon, joka on MAK: n vastuulla, jonka hoito kuuluu LPDP: n ja RGPD: n ehdot täyttävät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet.

MAK ylläpitää tietokantaa asiakkaiden rekisteröinnillä. Tämän perusteella läsnä olevat tiedot ovat yksinomaan tietojen toimittamia rekisteröinnin yhteydessä, ja ne kerätään ja käsitellään automaattisesti vastaavasta tiedostosta vastaavan MAK: n kansallisen tietosuojakomission hyväksymien ehtojen mukaisesti.

Tietoja filosofisista tai poliittisista vakaumuksista, puolue- tai ammattiliittojäsenyydestä, uskonnollisesta vakaumuksesta, yksityiselämästä ja rodusta tai etnisestä alkuperästä sekä terveyttä ja seksuaalista elämää koskevia tietoja, mukaan lukien geneettiset tiedot, ei saa pyytää.

Missään tapauksessa emme saa suorittaa mitään seuraavista toimista henkilökohtaisilla tiedoilla, jotka toimitetaan meille tämän sivuston kautta:

Myöntää muille henkilöille tai muille yhteisöille ilman rekisteröidyn etukäteen antamaa suostumusta;

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET
Tämän sivun kautta käsittelemiämme henkilötietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin:

 • (i) varauspyynnöt;
 • (ii) viestintä asiakkaiden kanssa ja epäilyjen selventäminen;
 • (iii) yhteydenottotilausten käsittely;
 • (iv) Vaatimuksen käsittely;
 • v) tilastolliset analyysitoimet;
 • vi) tarkistaa, ylläpitää ja kehittää järjestelmiä ja tilastollisia analyyseja;
 • (vii) suoramarkkinointiviestintä (jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten);
 • viii) petosten ehkäisy ja torjunta;
 • (ix) pyyntö kommentoida ostettuja tuotteita tai palveluita;
 • (x) Suorita tyytyväisyystutkimuksia.

MAK takaa kaikkien asiakkaiden toimittamien tietojen luottamuksellisuuden. Vaikka MAK kerää ja käsittelee tietoja turvallisella tavalla ja estää niiden menetyksen tai käsittelyn, käyttämällä tähän tarkoitukseen edistyneimpiä tekniikoita, ilmoitamme sinulle, että kerääminen avoimessa verkossa sallii henkilötietojen liikkumisen ilman turvallisuusolosuhteita, vaarassa kolmansien osapuolten näkemä ja käyttämä.

MAK-verkkosivustolla on yhteydenottolomake, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja siten hyödyntää paremmin koko MAK-tarjousta. Jos käyttäjät toimittavat henkilötietoja MAK: lle tämän yhteydenottolomakkeen kautta, niitä ei käytetä mihinkään muuhun kuin käyttäjän pyytämään tarkoitukseen.

Www.madeira-adventure-kingdom.com -sivustolla on chat, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja siten hyödyntää paremmin koko MAK-tarjousta. Jos käyttäjät toimittavat henkilötietoja MAK: lle chatin kautta, niitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä käyttäjä on pyytänyt.

Toisaalta käyttäjä suostuu pääsyyn MAK: n kanssa tehdyn palvelun tietoihin voidakseen tarjota lisäpalveluja urakoitsijalle.

Henkilötietoja kerättäessä, paitsi kentissä, joissa on päinvastaista, käyttäjä voi vapaaehtoisesti asettaa henkilötiedot saataville ilman vastauksen puuttumista, mikä merkitsisi vastaavien palvelujen laadun tai määrän heikkenemistä (ellei toisin mainita) ). Pakolliseksi katsottuihin tietoihin vastaamatta jättäminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että on mahdotonta päästä palveluun, jota varten tietoja pyydettiin.

Jos et hyväksy edellä mainittuja ehtoja, MAK ei voi tehdä sopimuksia kanssasi verkkosivustonsa kautta.

4. HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN
Tämän verkkosivuston tarkoituksen noudattamiseksi MAK voi siirtää henkilötietojaan muille yhteisöille, jotka käsittelevät niitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimuspalveluiden tarjoaminen;
 • Maksujen hallinta ja käsittely;

Yksiköillä, joille MAK ja heidän henkilötiedot käsittelevät heitä yllä mainituin ehdoin, on seuraava luonne:

 • Vakuutusyhtiöt;
 • Kolmannet osapuolet, jotka liittyvät sopimuspalvelujen tarjoamiseen;
 • Maksunhallinta- ja käsittelyyksiköt;
 • Yksiköiden käsittely ja tilaaminen.

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
MAK: n keräämät tiedot voidaan siirtää ja tallentaa Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Lähettämällä henkilötietosi hyväksyt tämän siirron, tallennuksen tai käsittelyn.

Kaikki MAK: lle toimitetut tiedot tallennetaan turvallisesti palvelimillemme ja / tai palveluntarjoajamme palvelimille, jotka saattavat sijaita Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Teemme kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

6. TURVALLISUUSTOIMENPITEET
MAK toteaa, että se on pannut täytäntöön ja jatkaa niiden teknisten ja organisatoristen turvatoimenpiteiden toteuttamista, jotka ovat välttämättömiä sille toimitettujen henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi luvattoman muuttamisen, häviämisen, käsittelyn ja / tai pääsyn estämiseksi. tekniikan tila, tallennettujen tietojen luonne ja riskit, joille ne altistuvat.

MAK takaa kaikkien asiakkaidensa rekisterissä tai tuotteiden tai palvelujen ostamisen / tilaamisen yhteydessä toimittamien tietojen luottamuksellisuuden. Tietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu turvallisesti ja estää tietojen katoamisen tai käsittelyn. Kaikki tiedot syötetään suojatulle palvelimelle (128-bittinen SSL), joka salaa / koodaa (muuttuu koodiksi). Voit varmistaa, että selaimesi on suojattu, jos lukkosymboli tulee näkyviin tai jos osoite alkaa https: llä http: n sijaan.

Henkilötietoja käsitellään sellaisella suojaustasolla, joka laillisesti vaaditaan heidän turvallisuutensa takaamiseksi ja luvattoman muuttamisen, menettämisen, käsittelyn tai pääsyn estämiseksi, ottaen huomioon tekniikan tila, käyttäjän ollessa tietoinen ja hyväksymällä, että Internet-turvallisuustoimenpiteet eivät ole valloittamaton.

MAK sitoutuu aina, kun käytät henkilökohtaisia ​​tietojasi:

 • Säilyttää niitä oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisilla teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla, jotka takaavat heidän turvallisuutensa ja välttävät siten tietojen luonteen ja mahdollisten riskien luvattoman muuttamisen, katoamisen, käsittelyn tai pääsyn tekniikan nykytilan mukaisesti. heille altistuvat;
 • Käyttää tietoja yksinomaan aiemmin määriteltyihin tarkoituksiin;
 • Varmista, että tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden puuttuminen palvelun tarjoamiseen on välttämätöntä, ja että heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Jos tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, heitä olisi vaadittava pitämään luottamuksellisuus tämän asiakirjan määräysten mukaisesti.

7. KAUPALLINEN JA TARJOAVA VIESTINTÄ
Yksi tarkoituksista, joihin käsittelemme käyttäjien toimittamia henkilötietoja, on lähettää sähköistä viestintää kaupalliseen ja markkinointiviestintään liittyvien tietojen kanssa.

Aina kun teemme tällaista viestintää, se on suunnattu yksinomaan käyttäjille, jotka ovat aiemmin antaneet heille nimenomaisen luvan siihen.

Asetuksen nro. 7/2004 7. tammikuuta, jos haluat lopettaa kaupallisen tai myynninedistämisviestinnän vastaanottamisen MAK: lta, voit pyytää palvelun vastustusta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  dados.pessoais@madeira-adventure-kingdom.com

8. OIKEUKSIEN HARJOITTELU
LDPD: n ja RGPD: n määräysten mukaisesti voit käyttää milloin tahansa pyynnöstäsi oikeuksiasi saada tietoja, oikaista, poistaa, rajoittaa, vastustaa ja siirtää tietoja millä tahansa seuraavista tavoista:

Jos haluat milloin tahansa lakata olemasta osa MAK-tietokantaa, voit käyttää tätä oikeutta näiden yhteyshenkilöiden kautta.

Viimeisin päivitys: 25 toukokuuta 2018

Löydä parhaat aktiviteetit Madeiralla

Madeira Levada -kävelyretket, melonta, laitesukellus, Madeiran saariretket, Jeep-safari, valaiden ja delfiinien katselu, ryhmät ja kannustimet sekä valmentajat.

VARAA NYT VARAA NYT

Pin Se Pinterest